Učenje osjetljivih istorijskih tema kao metod razvoja kritičkih i analitičkih sposobnosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je 25 video lekcija za nastavu istorije i društvenu grupu predmeta, u okviru projekta Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve”, koji je podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke posredstvom Njemačke ambasade u Crnoj Gori.

Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije - jednak pristup za sve

Video lekcije su zamišljene kao dopunski nastavni materijal za predavanje savremene regionalne i nacionalne istorije sa osvrtom na osjetljive, kontroverzne ili nedovoljno istražene teme. Cilj je da se profesorima istorije i društvene grupe predmeta omogući lakši pristup predavanju ovim temama, a učenicima lakši pristup naučno utvrđenim i metodološki usklađenim informacijama. Samo kroz kritičko sagledavanje kontroverznih i osjetljivih tema iz naše prošlosti, pored znanja, mogu se razvijati analitičke sposobnosti kod učenika.

Na produkciji video lekcija radio je tim koji su činili Rade Vujović, Valentina Knežević i Žana Savović za osnovnu školu, i Lazar Aranitović Marko Radojević za srednju školu. Urednici lekcija su Igor Radulović (Udruženje profesora istorije Crne Gore HIPMONT) i Miloš Vukanović (CGO). Iako su teme metodološki usklađene za različite stepene obrazovanja, autori i urednici su uložili napor da video lekcije budu prijemčive za sve uzraste školovanja.

Video lekcije uključuju sljedeće teme: Kultura i istorija Albanaca; Kultura i istorija Roma; Kultura i istorija Hrvata; Kultura i istorija Bošnjaka/Muslimana u Crnoj Gori; Kultura i istorija Jevreja u Crnoj Gori; Holokaust; Monumentalno kulturno nasljeđe komunizma; Popularna kultura u komunističkoj Jugoslaviji; Umjetnički prikaz raspada Jugoslavije; Uništenje kulturnih dobara; Autoritarni aspekt komunističke vlasti u Jugoslaviji; Informbiro kriza; Raspad Jugoslavije; AB revolucija; Višepartizam u Crnoj Gori; Antiratni pokret u Crnoj Gori; Teška kršenja ljudskih prava u Jugoslaviji; Teška kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori 90ih; Žene i djeca u ratu; Izbjeglice i migracije; NATO intervencija 1999. godine; Napad na Dubrovnik; Ratna propaganda 90ih; Nepoželjno nasljeđe Drugog svjetskog rata; Razvoj ženskih prava u Crnoj Gori.  

Informacije i viđenja saopšteni u video lekcijama su prezentovani na sveobuhvatan i multiperspektivan način, a metodološki su obrađene tako da se fokusiraju na razvoj znanja i sposobnosti kod učenika svih uzrasta, dajući podsticaj za samozaključivanje bez predrasuda ili emocija.

Ovaj nastavni materijal će ubrzo biti dostupan i na albanskom jeziku.

Miloš Vukanović, savjetnik