Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve

Pandemija koronavirusa uslovila je smanjenje obima rada crnogorskih škola. Naporima Ministarstva prosvjete i nastavnog kadra osiguran je nastavak procesa učenja. Međutim, pojavili su se i mnogi izazovi.

Nastavni proces je fokusiran na prioritetne teme, a mogućnost razvoja vještina izuzetno limitiran. Ova problematika je najizraženija kod lekcija koje se bave kontroverznim i osjetljivim temama, prije svega, iz savremene regionalne i nacionalne istorije. Tako su te teme koje je, inače, nastavni kadar u ograničenom formatu predavao (zbog nedostatka dostupnog nastavnog materijala i vremena pri kraju godine završnih razreda), dodatno potisnute kroz online nastavu.

Kreiranjem pomoćnog nastavnog i metodološkog materijala omogućava se prevazilaženje tih ograničenja online nastave, ali se i obezbijeđuju edukatorima gotova i pristupačna nastavna sredstva.

Cilj ovog projekta je da obezbijedi crnogorskim nastavnicima istorije adekvatne metodologije i nastavne alate, kao i obuku, koja će ih osposobiti za ispunjavanje ciljeva učenja utvrđenih nacionalnim nastavnim planom i programom. Zato je akcenat na podsticanju predavanja osjetljivih i kontroverznih tema iz crnogorske prošlosti, ali i omogućavanju pluralnosti glasova i davanja odgovora na lokalne obrazovne potrebe.

Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije - jednak pristup za sve

Kroz savremene metodološke metode i multiperspektivan pristup kompleksnim istorijskim pitanjima koje i danas izazivaju neslaganja i emocije u crnogorskom društvu, projekat teži razvoju analitičkih i kritičkih sposobnosti kod učenika. U konačnici, cilj je da učenici sami formiraju svoje mišljenje o ovim temama kroz analizu i samozaključivanje, a posljedično i da razviju otpornost na nenaučne i vannastavne uticaje.

Kroz projekat je producirano 25 video lekcija, kao i metodologije o nastavi i procjeni znanja o osjetljivim i kontroverznim temama tokom redovne i online nastave.

Na produkciji video lekcija radio je tim koji su činili Rade Vujović, Valentina Knežević i Žana Savović za osnovnu školu, i Lazar Aranitović i Marko Radojević za srednju školu. Urednici lekcija su Igor Radulović (Udruženje profesora istorije Crne Gore HIPMONT) i Miloš Vukanović (CGO). Iako su teme metodološki usklađene za različite stepene obrazovanja, autori i urednici su uložili napor da video lekcije budu prijemčive za sve uzraste školovanja.

Video lekcije uključuju sljedeće teme:

Metodologije o nastavi i procjeni znanja o osjetljivim i kontroverznim temama tokom redovne i online nastave kreirali su Igor Radulović i Miloš Vukanović.

Video lekcije i metodologije su dostupne na crnogorskom i albanskom jeziku.

Projekat uključuje i četiri online seminara za profesore istorije, društvene grupe predmeta, istorijske edukatore i studente završne godine pedagoškog smjera društvene grupe predmeta, kao i osam individualnih sesija iskusnih istorijskih metodičara sa nastavnicima istorije.

Projekat je podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, preko Njemačke ambasade u Crnoj Gori.