Oglas za vebinar za profesore istorije i društvene grupe predmeta

Antiratne i mirovne inicijative u Crnoj Gori tokom ratova 90ih na prostoru bivše Jugoslavije

Centar za građanko obrazovanje (CGO) poziva sve zainteresovane profesore istorije i društvene grupe predmeta da se prijave za vebinar Antiratne i mirovne inicijative u Crnoj Gori tokom ratova 90ih u bivšoj Jugoslaviji.

Antiratne i mirovne inicijative u Crnoj Gori tokom ratova 90ih na prostoru bivše Jugoslavije

Tokom vebinara će biti predstavljen istoimeni priručnik za profesore, kao i način njegove primjene u pedagoškoj praksi. S obzirom da je ova tema nedovoljno obrađena u aktuelnim udžbenicima i nastavnim programima, cilj događaja je da osnaži kompetencije profesora za predavanje ove važne teme, ali i da ih motiviše da primjenjuju nove metodološke pravce i ishode u svojoj nastavnoj praksi kako bi razvili socijalne i građanske kompetencije učenika i time podstakli njihovo odgovornije učešće u demokratskom društvu.

Vebinar će se održati putem Zoom platforme 19. juna 2021, od 10h00 do 14h00.

Predavači su Miloš Vukanović (CGO) i Igor Radulović (autor priručnika).

Rok za slanje prijava (kratko propratno pismo i CV) je 16. jun 2021. Prijave se šalju elektronskm poštom na adresu ivan.s@cgo-cce.org uz naznaku da se odnose na vebinar Antiratne i mirovne inicijative u Crnoj Gori tokom ratova 90-ih u bivšoj Jugoslaviji.

Polaznicima vebinara biće uručeni sertifikati.

Vebinar je dio projekta “Različiti putevi – zajedničke vrijednosti” koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava iz Zagreba (YIHR), Udruženjem za modernu istoriju iz Sarajeva, i njemačkim fondacijama forumZFD i Heinrich Böll  (HBS), uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program Evropa za građane.