Premijer da hitno razriješi Pejovića

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Agencije za spriječavanje korupcije (ASK) u slučaju Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova u Vladi Crne Gore i Glavnog pregovarača u statusu ambasadora, kojom je utvrđeno da je Pejović prekršio Zakon o sprječavanju korupcije, ali i Zakon o vanjskim poslovima, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, međunarodne konvencije u oblasti borbe protiv korupcije i Ustav Crne Gore.

Odlukom ASK se potvrđuju argumentovani navodi CGO-a da je Pejović u sukobu interesa zbog istovremenog vršenja dvije javne funkcije i ostvarivanja prihoda po oba osnova čime se krši član 7 i 28 Zakona o sprječavanju korupcije. Dodatno, ASK nesporno utvrđuje i kršenje člana 109 Zakona o vanjskim poslovima konstatujući da je on član Glavnog odbora DPS-a što je nespojivo sa njegovom diplomatsko-konzularnom funkcijom, iako je on to u svom izjašnjenju poricao. Takođe, dodjeljujući sebi veća primanja od onih koja su propisana članom 17 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Pejović se ogriješio i o taj Zakon. Konačno, Pejović krši i međunarodnu Konvenciju UN protiv korupcije – UNCAC, koju je Crna Gora ratifikovala, kao i Međunarodni kodeks ponašanja za javne funkcionere, ali član 104 Ustava Crne Gore.

CGO cijeni da je ovo bila očekivana i jedina moguća zakonita odluka.

U skladu sa tim, CGO traži od predsjednika Vlade Duška Markovića da hitno pokrene proceduru razriješenja Pejovića sa svih funkcija, jer je ovim dokazano da je javni interes podredio privatnom a da bi sebi pribavio materijalnu korist, uz punu svijesti što čini, čime se legitimisao kao nedostojan vršenja javnih funkcija. Takav funkcioner šteti državnom interesu u zemlji ali i van zemlji, posebno imajući u vidu njegov portfolio. Takav funkcioner ne bi smio da se olako izvuče po već viđenom sistemu podnošenja ostavke, već mora biti razriješen kako bi se i sa najviše instance bila poslata poruka da postoji politička volja da se sistem mijenja i da se ne toleriše takvo podređivanje javnog interesa privatnom i ugrožavanje povjerenje građana u savjesno i odgovorno vršenje javne funkcije, kako je to i sama ASK navela.

Ozbiljnost ovom slučaju daje činjenica da se radi o ministru koji je i Glavni pregovarač za pristupanje EU, odnosno treba da svojim radom i ponašanjem uvodi upravo najbolje evropske standarde i prakse a ne da prednjači u kršenju zakona i bude simbol svega onog sa čim treba da se izborimo u administraciji. Bilo kakav dalji angažman Pejovića u procesu pristupanja Crne Gore EU bi bio direktno izrugivanje prema obavezama koje EU postavlja pred nas.

CGO posebno pozdravlja efikasnost u postupanju ASK-a i izražava nadu da će i u svim ostalim slučajevima kada je riječ o visokim  funkcionerima njeno postupanje biti podjednako efikasno, na zakonu utemeljeno i neselektivno. Takođe, ohrabrujemo i ASK i druge državne organe da budu proaktivniji u provjeri statusa i imovine javnih funkcionera, a mi ćemo nastaviti da iz pozicije organizacije civilnog društva ukazujemo i u mjeri mogućeg dokumentujemo kršenja zakona od strane istih javnih funkcionera.

Ana Nenezić, koordinatorka programa Demokratizacija i evropeizacija