Javni poziv za trening za profesore/ke srednjih škola o metodama podučavanja o LGBTIQ temama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

JAVNI POZIV

za

trening za profesore/ke srednjih škola o metodama podučavanja o LGBTIQ temama

Javni poziv je otvoren za sve profesore/ke srednjih škola na teritoriji Crne Gore koji su zainteresovani da prošire svoje znanje o ljudskim pravima marginalizovanih grupa, usavrše se za pružanje podrške LGBTIQ učenicima, kao i da u okviru predviđenih školskih programa, ali i po sopstvenoj inicijativi, obogate nastavni program ljudskopravaškim temama.

Trening će obuhvatiti teme ljudskih prava i diskriminacije, podučavanja o LGBTIQ temama, rad sa LGBTIQ učenicima, prevenciju diskriminacije i nasilja prema LGBTIQ osobama, istoriju LGBTIQ pokreta u Crnoj Gori, LGBTIQ književnost, itd.

 

Na treningu će biti detaljno predstavljen i materijal koji su treneri razvili, a učesnici/e će dobiti taj materijal koje mogu koristiti u svom daljem radu.

Trening će biti održan 26. januara 2023. godine u Podgorici, a troškove organizacije i prevoza učesnika izvan Podgorice snosi organizator.

Prijava uključuje kratku biografiju sa kontakt informacijama (osnovni podaci, naziv škole, predmet koji kandidat/kinja predaje) a šalje se elektronskom poštom na zeljka@cgo-cce.org uz naslov: Prijava na trening.

Rok za slanje prijava je 18. januar 2023. godine, a broj mjesta je ograničen. Odabrani kandidati/kinje biće obaviješteni o pojedinostima treninga.

Trening za profesore srednjih škola o metodama podučavanja o LGBTIQ temama organizuje se, po drugi put, u okviru projekta “LGBTIQ – Sloboda bez etiketa!” koji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore sa ciljem davanja doprinosa unaprijeđenju obrazovnog sistema za podučavanje LGBTIQ prava na objektivan i ljudskopravaški način i analize i doprinosa unaprijeđenju stepena društvene prihvaćenosti LGBTIQ osoba.