Peti konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE raspisuje V KONKURS za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i… »

Konkurs za podršku lokalnim organizacijama/grupama građana/OCD u njihovim ad hoc aktivnostima u suzbijanju korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija) raspisuje KONKURS za podršku lokalnim organizacijama/grupama građana/OCD u njihovim ad hoc aktivnostima u suzbijanju korupcije Konkurs ima za cilj je podsticanje i jačanje aktivizma građana i građanki, kroz pružanje finansijske i tehničke podrške lokalnim organizacijama/grupama građana/OCD u njihovim ad hoc… »

Javni poziv za učesnike/ce tri dvodnevna treninga o multikulturalizmu za mlade

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje JAVNI POZIV za učesnike/ce tri dvodnevna treninga o multikulturalizmu za mlade Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje tri dvodnevna treninga o multikulturalizmu za srednjoškolce/ke iz Crne Gore. Treninzi će biti organizovani u Bijelom Polju, Podgorici i Kotoru za mlade iz ovih i susjednih opština. Cilj ovih treninga je jačanje… »

Tender za pružanje usluga istraživanja javnog mnjenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“, koji finansijski podržava Evropska unija, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave, sprovodi istraživanje javnog mnjenja o ulozi civilnog društva u procesu demokratizacije i evropeizacije Crne Gore. Ko može poslati ponudu? Agencije i organizacije koje se bave istraživanjima… »

Javni poziv za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce društvene grupe predmeta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje JAVNI POZIV za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce društvene grupe predmeta o savremenim metodama podučavanja multikulturalizma i interkulturalizma Javni poziv je otvoren za sve nastavnike/ce društvene grupe predmeta osnovnih i srednjih škola na teritoriji Crne Gore koji su zainteresovani da prošire svoja znanja o savremenim metoda vođenja nastave. Jednodnevni trening… »

Oglas za učesnike/ce Interkulturalnog kampa

Ako si srednjoškolac/ka i želiš da u multikulturalnom okruženju učiš i aktivno doprinosiš jačanju razumijevanja koncepta i prakse interkulturalnosti, razvijaš kontakte sa vršnjacima/kinjama iz različitih etničkih i kulturnih sredina – onda je Interkulturalni kamp pravi program za tebe! Cilj Interkulturalnog kampa je da osnaži i umreži mlade iz različitih dijelova Crne Gore da postanu aktivni… »

YouthJobLink – Konkurs za poslodavce

YouthJobLink – KONKURS ZA POSLODAVCE Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru projekta YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji je podržan od strane Evropske unije posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija, raspisuje KONKURS za poslodavce žele učestvovati u programu jačanja svojih kapaciteta i zapošljavanja mladih Program jačanja… »

Tender za konferencijske usluge za 4 treninga YouthJobLink

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje TENDER za podnošenje ponuda za smještaj i konferencijske usluge za potrebe organizacije 4 treninga Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta „YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća!“, koji je podržan od strane Evropske unije posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija, organizuje 4 treninga sa… »

Oglas za učesnike/ce Škole omladinskog aktivizma

Oglas za učesnike/ce Škole omladinskog aktivizma Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za učesnike/ce ŠKOLE OMLADINSKOG AKTIVIZMA Ako si srednjoškolac/ka i želiš da usavršiš svoje govorničke i prezentacione vještine, naučiš nešto više o svojim i pravima marginalizovanih grupa, umrežiš se sa vršnjacima, stekneš znanja i vještine kako da utičeš na promjene koje će odgovoriti… »

Konkurs za XII generaciju stažista/kinja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za XII generaciju stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, od 20. oktobra do 20. decembra 2023. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama. Pozivamo vas da se prijavite za sljedeće programe: Demokratizacija i evropeizacija  – 1 pozicija Ljudska prava – 1 pozicija Aktivno građanstvo – 1 pozicija NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E KOJI… »