Direktno povezivanje NVO iz Crne Gore u oblasti zaštite životne sredine sa akterima iz Brisela

Danas je okončan studijski boravak u Briselu pet NVO iz Crne Gore iz oblasti zaštite i unaprijeđenja životne sredine, a čiji su projekti su podržani kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa partnerima, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave. Oni su imali brojne susrete u organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, klimatskim promjenama i energetskom tranzicijom, ali i u Evropskoj komisiji, a kako bi uspostavili direktne kontakte s relevantnim akterima iz EU koji iz različitih perspektiva afirmišu zelenu agendu.

Oni su u Briselu boravili od 21. do 25. aprila, a radni dio je simbolički i počeo na Dan planete Zemlje.

U okviru pažljivo koncipirane agende, prvo su posjetili kancelariju fondacije Friedrich Ebert koja je fokusirana na klimatske promjene (Just Climate) gdje ih je primila Reghina Dimitrisina, savjetnica za politička pitanja. Uslijedio je sastanak sa Patriziom Heidegger, zamjenicom generalnog sekretara i direktorkom za upravljanje, održivost i globalne politike, kao i sa Francescom Carlsson, višom pravnom savjetnicom u Evropskom birou za zaštitu životne sredine (EEB). Dalje su se susreli sa Andreom Casamenti, koordinatorkom za pravednu tranziciju u organizaciji SOLIDAR, zatim sa Anthony Zacharzewski, predsjednikom Demokratskog društva, kao i sa Sabien Leemans, koordinatorkom za politiku biodiverziteta iz u evropskoj kancelariji WWF. U CEE Bankwatch, Christophe Jost, koordinator za EU politike i Dan Thomson, koordinator za biodiverzitet su razgovarali sa delegacijom, a u Evropskoj komisiji Madalina Laxton, iz Direktorata za zaštitu životne sredine, koja radi u odjelu za bilateralnu i regionalnu saradnju oko pitanja zaštitet životne sredine. Takođe, sastali su se i sa Thomasom Fröhlichom, političkim analitičarom za klimu i životnu sredinu iz Fondacije za evropske i progresivne studije (FEPS), kao i sa timom Dragane Milesunić, direktorke Nature Conservancy. Posjetu su okončali susretom sa ambasadorom Petrom Markovićem, koji je na čelu Misije Crne Gore pri EU.

Delegaciju su činili: Azra Vuković, izvršna direktorka NVO Green Home, Ratko Bataković, izvršni direktor Mreže za ruralni razvoj Crne Gore, Milija Čabarkapa, direktor NVO Eko tima, Jelena Marojević Galić, programska menadžerka za životnu sredinu i politike u NVO Parkovi Dinarida, i Jelena Popović, generalna sekretarka Crnogorskog društva ekologa. Ispred partnerske organizacije – fondacije Fridrih Ebert – sa njima je bila Ivana Račić, koordinatorka projekata.

„Naša organizacija se bavi ruralnim razvojem i teme kojima se bavimo su diversifikovane, pa je ova studijska posjeta potvrdila naš pristup da se sve aktuelne teme moraju biti integrisane u unaprjeđenje razvoja u ruralnim zajednicama. Poseban značaj za nas imaju ostvareni kontakti sa organizacijama i institucijama koje promovišu zeleni razvoj i ciljeve definisane Zelenom agendom. Osim susreta sa kolegama iz EU, jako korisnim cijenim i dodatno povezivanje sa kolegama iz drugih NVO iz Crne Gore koje su bile dio ovog programa. Vjerujem da ćemo fuziranjem kvaliteta i kapaciteta doprinijeti bržoj realizaciji ciljeva, a posebno onih koji se tiču spremnijem ulasku naše zemlje u EU. Za nas je bio značajan i konstruktivan razgovor sa ambasadorom Markovićem i njegovim saradnicima jer smo predložili da Crna Gora bude domaćin narednog Evropskog ruralnog parlamenta na jesen 2025. godine “, dijeli svoje utiske jedan od učesnika studijske posjete, Ratko Bataković.

Ova studijska posjeta Briselu predstavljala izuzetno važan i koristan događaj za našu organizaciju. Imali smo privilegiju da razmijenimo iskustva s evropskim organizacijama i institucijama, te da dublje sagledamo aktuelne teme i procese, poput pripreme novog plana Zelenog sporazuma (Green Deal) i Zakona o obnovi prirode (Nature restoration Law). Istakla bih i susrete s predstavnicima Evropske komisije, odnosno Generalnog direktorata za životnu sredinu, kao i s ambasadorom Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji. Razgovarali smo o procesu pridruživanja Crne Gore EU, te o ispunjavanju obaveza iz Poglavlja 27, kao i o jačanju kapaciteta i spremnosti države i institucija da apsorbuju fondove koji će biti dostupni ulaskom u EU. Ova interakcija nam je omogućila dublje razumijevanje zahtjeva i očekivanja EU, te osnažila našu spremnost za buduće korake u harmonizaciji našeg zakonodavstva s evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine”, ocjenjuje i Jelena Marojević Galić, učesnica studijske posjete.

Studijska posjeta je organizovana u okviru programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi CGO u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrih Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Monika Mrnjačević, asistenktinja na programima