Završen peti ciklus programa jačanja kapaciteta OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, organizovao je tokom februara seriju od tri treninga u cilju jačanja kapaciteta organizacija čiji su projekti podržani kroz peti konkurs ovog programa.

Ukupno su 26 odabranih predstavnika/ce organizacija čiji su projekti podržani imali priliku da nadograde znanje u sprovođenju projekata finansiranih iz EU fondova.

Na prvom, dvodnevnom treningu koji je održan 22. i 23. februara 2024. u Podgorici, učesnici/ce su bili u prilici da od predavača Milene Brajović i Petra Đukanovića nauče više o upravljanju projektima, sa fokusom na planiranje i realizaciju projekata, finansijsko upravljanje, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Dalje, tokom drugog segmenta obuke, savjete o planiranju komuniciranja i izrade komunikacionog plana, povećanju vidljivosti projekata finansiranih od strane EU i sprovođenju kampanja javnog zastupanja dao je predavač Damir Nikočević. Na završnom treningu, održanom 28. februara 2024. godine, predavačica Dina Bajramspahić radila je sa učesnicima/cama na konceptu javnih politika, načinu njihovog praćenja i procjene efekata, kao i pisanju prijedloga praktičnih politika.

Program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Monika Mrnjačević, asistentkinja na programima