Podržano novih 9 projekata kroz M’BASE program

Kroz pet konkursa podrške projektima civilnog sektora vidjeli smo da nevladine organizacije u Crnoj Gori imaju kapacitete, dobre ideje, kvalitetan kadar, te da su važan akter na putu evropskih integracija,”naglašeno je danas tokom ceremonije potpisivanja devet novih ugovora sa OCD ukupne vrijednosti 180.444,00 EUR, u okviru petog konkursa M’BASE programa koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa partnerima i saradnicima, a finansira Evropska unija i kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Nevladine organizacije u Crnoj Gori funkcionišu u okruženju koje nije podsticajno u smislu sistemske podrške, a nerijetko se taj prostor dodatno sužava zbog negativnih kampanja koje vode predstavnici vlasti i njima bliski akteri. To je rezultat nerazvijene političke kulture u kojoj živimo, uprkos našim naporima da pomjeramo granice postavljenih demokratskih standarda. Ohrabrujuće je veliko povjerenje i pozitivan stav građana i građanki prema NVO, iako su naše borbe neprestane, jer nema zauvijek dobijenih bitaka, a ima stalne opasnosti regresije”, poručila je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a tokom događaja. Ona se posebno zahvalila EU ocjenjujući da je EU bila i ostala snažan oslonac istinskog civilnog društva. Upravo je M’BASE program proteklih godina mnogima bio način da nastave sa svojim aktivnostima, uticao i utiče da se sačuva tkivo civilnog društva u Crnoj Gori”, zaključila je Uljarević.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo da su i na peti poziv pristigle brojne kreativne ideje od kojih su zbilja najkvalitetnije odabrane za podršku. Ovo je još jedan pokazatelj da je civilni sektor jako aktivan i diverzifikovan na način da može odgovoriti različitim zahtjevima koje pred nas društvo i priroda stavljaju”, izjavila je izvršna direktorka Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Jovana Janjušević. Ona je istakla istrajnost organizacija koje su se prijavljivale na sve pozive i na kraju dobile podršku u okviru petog poziva, navodeći da su kroz taj process projektne ideje unaprijeđene. „ Uvjerena sam da će podržani projekti biti uspješno realizovani, doprinoseći na razne načine oblikovanju politika i izvršavanju obaveza u procesu integracija u EU, ali i ciljevima i misiji samih podržanih organizacija i servisa koje pružaju”, kazala je ona.

Ana Mariquesa, projektna menadžetka u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori izrazila je zadovoljstvo povodom potpisivanja ugovora nakon sprovedenog petog konkursa. „Veoma mi je drago što sam bila u prilici pratiti svih pet konkursa, kroz koje je podržano 82 projekta i sada novih 9 sa oko 2.7 miiona eura. To je impresivno, a uključilo je ogroman rad CGO-a i njihovih partnera u realizaciji ovog složenog programa i pomoći svima vama u sprovođenju projekata,kazala je ona. Mariquesa je, takođe, istakla da će Delegacija EU nastaviti podršku kroz druge projekte koji se već sprovode, ali  i nove, te da će se truditi da na taj način i dalje doprinesu dinamici društva i doprinu u različitim oblastima.

“Sredstva koja smo dobili kroz ovaj konkurs nam mnogo znače, kao i ona koja smo dobili u jednom od prethodnih konkursa. Kroz ovaj projekat ćemo, između ostalog, deset žena ranjivih kategorija edukovati i osposobiti da samostalno započnu svoj biznis i uputiti ih na razne kreditne linije i bespovratna sredstva koja se nude od strane države, ZZZ, opštine i Investiciono-razvojnog fonda”, navela je Dubravka Raičević, izvršna direktorka NVO MARE MARE iz Herceg Novog.

Ovo je izuzetno koristan konkurs i velika podrška, jer ne znam da je zadnjih nekoliko godina bilo koji međunarodni ili državni organ dao takav doprinos razvoja nevladinog sektora u Crnoj Gori. Za naš Savez „Naša Inicijativa“ je to značajno jer ćemo kroz naš projekat pomoći rad sedam lokalnih udruženja kroz finansiranje po jednog stručnog lica koji će raditi sa djecom i mladima sa proteškoćama u razvoju, a kako bi se unaprijedile njihove psihomotorne i vaspitno-obrazovne sposobnosti, čime se posljedično unaprijeđuje položaja te populacije i njihov samostalan život”, istakao je Mimo Korać, izvršni direktor NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”.

Ovaj projekat je značajan za nas, ali i za Crnu Goru sada kada imamo ekspanziju prostora koji je pod zaštitom. Od 2015. godine je proglašeno osam parkova prirode, pa danas imamo 14% zaštićenih područja. Prema Zelenoj agendi za Zapadni Balkan mi smo se obavezali da do 2023. godine 30% teritorije proglasimo zaštićenim. Ovim projektom želimo da ukažemo na te obaveze Crne Gore, kao i na potrebu uvećenja efikasnosti u upravljanju, uz uključenje svih društvenih aktera,” kazao je Zoran Mrdak, predsjednik Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida.

„Prošle godine naš projekat nije podržan na M’BASE konkursu, ali smo dobili smjernice kako da unaprijedimo prijavu, tako da smo postupili po tim smjernicama i sada smo uspjeli da dobijemo podršku na čemu smo zahvalni. Projekat će se realizovati u formi radionica, a fokusira se na unaprijeđenje kompetencija mladih u oblastima nauke i tehnologije, inžinjerstva i matematike, a sve u cilju lakšeg pronalaženja posla i podizanju nivoa svijesti o znanju i vještinama iz tih oblasti”, kazao je Petar Subotić, koordinator Crnogorskog saveza za tehničku kulturu Politehnika.

Peti konkurs u okviru M’BASE programa objavljen je 18. januara 2024. godine, a do zatvaranja konkura 7. februara na adresu CGO-a je stiglo 46 prijava projekata, od čega je podržano 9 projekata sljedećih organizacija koje su nosioci tih projekata:  NVO Mozaik (Osnažene – vidjive), Mare Mare (Ravnopravne i ekonomski osnaŽENE), Interakcija (Mladi protiv rodnih očekivanja), Crnogorski savez za tehničku kulturu „Politehnika“ (STEM perspektiva: razvoj mladih ka EU integraciji), Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa” (Partnerstvo kao model unapređenja kapaciteta NVO za pružanje servisa usluga djeci sa teškoćama u razvoju), Multimedijal Montenegro (Evropski kutak), CAZAS ((mo)Mentalno zdravlje 2.0), Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida (Zaštićena područja Crne Gore – dobro svih nas), Centar za ekonomske i evropske studije (Saradnjom sa OCD za veću odgovornost opštinskih preduzeća).

Projekat „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unijaa kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Maja Marinović, saradnica na programima