UBRZAJMO rodnu ravnopravnost (faza II) – od stereotipizacije do ravnopravnosti!

Opšti cilj projekta je doprinos ostvarivanju principa i vrijednosti rodne ravnopravnosti kao univerzalnih standarda građanskog društva u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi su: 1) osnaživanje obrazovnih politika koje afirmišu rodnu ravnopravnost i doprinose prevenciji nasilja nad ženama; 2) unaprjeđenje razumijevanja koncepta rodne ravnopravnosti među građanima i njihovo senzibilisanje da oblikuju društvo jednakih mogućnosti.

Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Koordinatorka projekta: Maja Marinović