Maja Marinović, saradnica na programima

Maja Marinović je studentkinja završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Uspješno je završila Školu demokratije u organizaciji CGO-a i fondacije Friedrich Ebert (FES), Regionalnu školu demokratije u organizaciji FES-a, Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba, kao i Školu feminizma u organizaciji Centra za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA iz Kotora. Takođe, učestvovala je na Program obuke za liderstvo i zastupanje u kontekstu društvene kohezije, u organizaciji UNDP kancelarije u Crnoj Gori. Kao učesnica Young EUSAIR Communication Academy stekla je sertifikat u oblasti komunikacija i digitalne kampanje. Dodatno se usavršavala u oblasti ženskih prava, pisanja projekata finansiranih iz EU fondova, efikasne komunikacije, itd, a kroz interne trenininge CGO-a i u organizaciji događaja, sprovođenju tenderske procedure, slobodnom pristupu informacijama, upotrebi WordPress-a, komuniciranja projekata koji se finansiraju iz EU fondova, ali i osnovama albanskog jezika. Bila je članica studentske organizacije Pravnog fakulteta ADAMAS i aktivistkinja studentske organizacije ELSA (European Law Student Association). Urednica, ko-autorka ili saradnica je publikacija: Sa druge strane tastature – govor mržnje kroz prizmu građana i građanki, zakona i studija slučaja; Diskriminacija u Crnoj Gori – analiza nalaza istraživanja javnog mnjenja; Digitalni aktivizam protiv govora mržnje – priručnik u bobri protiv e-homofobije/bifobije/transfobije, mržnje i nasilja; Ubrzajmo rodnu ravnopravnost; Indeks transparentnosti crnogorskih opština; i Otvorena pravda – analiza o transparentnosti crnogorskog pravosuđa. Bila je i saradnica elektronskog mjesečnika o evropskim integracijama Evropski puls. Tečno govori engleski, služi se francuskim, italijanskim i španskim jezikom