Maja Marinović, saradnik na programima

Maja Marinović, asistentkinja na programimaMaja Marinović je studentkinja završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Uspješno je završila Školu demokratije u organizaciji CGO-a i fondacije Friedrich Ebert (FES), kao i Regionalnu školu demokratije u organizaciji FES-a, Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba. Pohađala je i Program obuke za liderstvo i zastupanje u kontekstu društvene kohezije u organizaciji UNDP-a. Članica je studentske organizacije Pravnog fakulteta ADAMAS. Ranije je bila aktivna u organizaciji predavanja, panel diskusija, seminara i konferencija studentske organizacije ELSA (European Law Student Association). Bila je saradnica elektronskog mjesečnika o evropskim integracijama Evropski puls, koji je  izdavao CGO. Koautorka je publikacije Indeks transparentnosti crnogorskih opština i saradnica na publikaciji Otvorena pravda – analiza transparentnosti crnogorskog pravosuđa. Tečno govori engleski, služi se francuskim, italijanskim i španskim jezikom.