Činjenice su važne! Objektivno i inovativno novinarstvo za EU (2017-2018)

Opšti cilj projekta je podrška novinarima u produkciji kvalitetnog izvještavanja o evropskim integracijama Crne Gore, i omogućavanje medijima da izvještavaju objektivno, slobodno i na profesionalan i etičan način.

Specifični ciljevi: Povećati profesionalne kapacitete medija i novinara, prvenstveno novinara Istraživačkog deska RTCG-a i UL Info portala, za objektivno, istraživačko izvještavanje i produkciju. Ojačati kapacitete medija u Crnoj Gori da produkuju inovativan, privlačan sadržaj o procesu EU integracija kroz saradnju sa OCD i obrazovnim institucijama.

Donator: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Partneri: Radio televizija Crne Gore (RTCG) i portal UL Info

Koordinator projekta: Damir Nikočević