Škola mladog liderstva

Formalni obrazovni sistem još uvijek ne pokriva brojne teme važne za formiranje mladih ljudi i podsticanje njihovog angažmana u procesima donošenja odluka i razvoju demokratije. Mladi ljudi predstavljaju nosioce ideja novog vremena, oni će uskoro biti akteri društvenih zbivanja, a neki od njih i donosioci odluka i oni koji će oblikovati javne politike. Bitno je da kao takvi poznaju i praktikuju vrijednosti na kojima počiva moderno društvo i budu aktivni promoteri tih principa koji nijesu uvijek nalazili svoje uporište na ovom tlu.

Stoga se Škola mladog liderstva koncentriše na srednjoškolce i srednjoškolke koji iskazuju visok stepen društvenog aktivizma ili želju za istim, ali i na one koje odlikuju neki oblici devijantnog ponašanja, pružajući im jedno novo i vrijedno iskustvo kroz upoznavanje i poštovanje različitosti i razvoj sopstvenih intelektualnih sposobnosti i vještina, kulture znanja i poštovanja ljudskih prava.

Škola mladog liderstva ima za cilj da doprinese unaprijeđenju statusa mladih, njihovog učešća u društvu i informisanosti o ljudskim pravima i slobodama kroz:

  • povećanje obima znanja i informisanosti srednjoškolaca i srednjoškolki iz Podgorice u oblasti demokratije, tolerancije, ličnih sloboda i prava, vrsta i sadržaja identiteta, pojma autoriteta, autoritarne i demokratske ličnosti, stavova, predrasuda i stereotipa u društvu, ljudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, prepoznavanja nasilja, nenasilne razrade i metoda prevazilaženja sukoba, odnosa sa javnošću, javnog zastupanja, i sl;
  • uspostavljanje komunikacije između pristalica različitih vjerskih, kulturnih, etničkih grupa, uključujući i navijačke grupe;
  • razvoj odnosa prema vrijednostima kod mladih ljudi što će se pozitivno odraziti i na podizanje opšte kulture u Podgorici čime će ovi mladi ljudi doprinijeti kvalitetnijem razvoju sredine u kojoj žive.

Intezivan i interaktivan rad trenera i trenerica sa prethodnih pet generacija generacije, koji je u punoj mjeri davao prostor učesnicima za ispoljavanje sopstvenih ideja, mišljenja i osjećaja rezulturao je pozitivnom i prijateljskom atmosferom u samoj grupi i konstruktivnim pristupom u razumijevanju tema koje se obrađuju, kao i u uspostavljanju veza, razmjeni dosadašnjih iskustava i znanja polaznika i polaznica.

Kroz prethodnih pet generacija, Školu je uspješno završio/la 90 srednjoškolac/srednjoškolka sa područja opštine Podgorica, a sa njima je radilo 10 mladih saradnika i saradnica na programima Centra za građansko obrazovanje (CGO), sa gostujućim predavačima.

Školu mladog liderstva je u prve četiri generacije podržala opština Podgorica, dok je peta generacija vođena uz volonterski angažman i podršku CGO-a.