Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke!

Trening o finansijskoj forenzici i istraživačkim tehnikama za 20 novinara/ki iz lokalnih medija u Crnoj Gori i dopisnika/ca sa lokalnog nivoa, Kolašin, 13 – 14. jun 2020.

Trening o medijskoj pismenosti za 20 novinara/ki iz lokalnih medija u Crnoj Gori i dopisnika/ca sa lokalnog nivoa, Budva, 12 – 13. septembar 2020.