Sigurna mreža

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Plav, 11.jun 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Tuzi, 10.jun 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Bar, 07.jun 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Podgorica, 04.jun 2019.

Prezentacija nalaza istraživanja javnog mnjenja o stavovima prema nasilnom ekstremizmu i radikalizmu, Podgorica, 20. 03. 2019.