Fotografije lidera DPS i u bjelopoljskoj policiji

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog ćutanja nadležnih organa povodom sve češćih prijava građana da se mimo Zakona u brojnim službenim prostorima koje koristi javna uprava nalazi raznovrsni stranački materijal i vidno istaknute fotografije lidera jedne političke partije…

Fotografije lidera DPS i u bjelopoljskoj policiji – (pdf)