Oglas: Škola ljudskih prava – XII generacija

Škola za ljudska prava

Centar za građansko obrazovanje raspisuje OGLAS za polaznike XII generacije

ŠKOLE ZA LJUDSKA PRAVA
– škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse –

Školu čini 3 modula u ukupnom, ali intezivnom, trajanju od nedjelju dana tokom kojih se kroz brojna predavanja, radionice, projekcije filmova i forum teatar uči i diskutuje o različitim temama iz oblasti ljudskih prava. Sve troškove Škole pokriva CGO, uz podršku Norveškog ministarstva inostranih poslova, kroz regionalni projekat obrazovanja o ljudskim pravima na zapadnom Balkanu, a uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa.

Škola ljudskih prava pruža široko teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući ljude da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti.

Krajem februara 2010. CGO je uključen kao ravnopravni projektni partner u regionalni Program edukacije za ljudska prava za aktivno građanstvo na zapadnom Balkanu, koji teče od 2000. uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova i u saradnji na Norveškim helsinškim komitetom za ljudska prav. Ulazak u ovu vrstu partnerstva podrazumijevao je izvjesnu preformulaciju koncepcije i organizacije dosadašnjeg programa, strukture učesnika, kao i uvođenje većeg broja interaktivnih časova nego je to do sada bio slučaj.

Shodno tome, na oglas za Školu ljudskih prava XII generacije se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje uzrasta od 18 do 25 godina bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija i nevladinih organizacija, mladi lideri/ke i studenti/kinje i pojedinci/ke koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Sa polaznicima će raditi stručni predavači koji će kroz prezentacije, radionice, projekcije filmova i teatar obraditi širok spektar tema iz oblasti ljudskih prava.

Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Ukoliko želite da saznate, da čujete druge, da razumijete i različite, a otvoreni ste, hrabri, stalo vam je do sredine u kojoj živite i hoćete da doprinesete razvoju kulture ljudskih prava u Crnoj Gori nova Škola ljudskih prava je izbor za vas!

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 19.  maja 2011, na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu ljudskih prava”)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Tel/Fax: 020 / 665 112
E-mail: info@cgo-cce.org
www.cgo-cce.org