Kako Evropski parlament vidi Crnu GOru u procesu pridruživanja EU?

Centar za građansko obrazovanje i Friedrich Ebert Stifung organizuju

PANEL DISKUSIJU na temu 

KAKO EVROPSKI PARLAMENT VIDI CRNUGORU U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EU?

Gosti/panelisti:

  • Doris PAK, poslanica Evropskog parlamenta, Evropska narodna partija
  • Jelko KACIN, poslanik Evropskog parlamenta, Savez liberala i demokrata za Evropu
  • Ulrike LUNAČEK, poslanica Evropskog parlamenta, Evropska partija zelenih
  • Tanja FAJON, poslanica Evropskog parlamenta, Socijademokratska grupa

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel će se održati u ponedjeljak, 2. aprila 2012. od 18h30 do 20h00, u konferencijskoj sali hotela Podgorica, u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 112