Hitno potrebne izmjene Zakona o obrazovanju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da slučaj konflikta direktora Elektrotehničke škole Pićurića i profesora Klikovca nije izolovan a ukazuje na sve nedostatnosti Opšteg zakona o obrazovanju, koji daje neograničenu moć ministru da bira i razriješava direktore škola. Na taj način, urušava se demokratičnost unutar samih škola, i unosi princip partijskih napredovanja, umjesto napredovanja po zaslugama.

Dodatno, ovdje se otvara pitanje pritisaka na nastavni kadar koji nema isti politički stav kao direktor škole, i koji zbog toga nerijetko postajaju žrtve mobinga. U takvoj situaciju, trpe i sami učenici koji, takođe, doživljavaju razne vrste pritisaka i uslovljenosti. Takav oblik psihičkog nasilja nad učenicima i nastavnim kadrom ne doprinosi unaprijeđenju nastavnog procesa u školama.

Škole treba da budu fokusirane na ispunjavanje nastavnog plana, na ohrabrivanje učenika da se dalje razvijaju u određenim oblastima za koje imaju posebne talente, afinitete ili interesovanja, dok direktor kao dobar menadžer treba da upravlja takvim sistemom olakšavajući rad nastavnom osoblju i proces učenja učenicima. To podrazumijeva i da direktor obezbijeđuje sredstava mladim talentima i njihovim nastavnicima da napreduju u nauci kroz edukacije i takmičenja u zemlji tako i inostranstvu, bez selektivnog pristupa u izboru tih nastavnika i učenika. Direktori su dužni i da zbog obaveznog licenciranja nastavnika, na ravnopravan način, po jasno utvrđenim kriterijumima obezbijede pohađanje obuka svima zaposlenim nastavnicima kako bi oni mogli dobiti nastavne licence. Na žalost, crnogorska praksa pokazuje da u brojnim školama direktori ne postupaju jednako prema svima i da nemaju svi nastavnici jednake šanse za usavršavanje. Takav izostanak odgovornosti prema obrazovanju kao profesiji kod značajnog broja direktora je direktan rezultat njihovog partijskog imenovanja, zbog čega CGO apeluje na poslanike da u svijetlu najavljenih izmjena i dopuna Opšteg zakon o obrazovanju izmijene i odredbu o izboru direktora škola.

CGO je više puta do sada naglašavao štetnost postojećeg sistema izbora direktora škola, ali nije bilo sluha kod poslanika da se ovo pitanje riješi, a očekivana posljedica su skandali poput nedavnog u Elektrotehničkoj školi u Podgorici.

CGO smatra da se moraju vrijednovati direktori koji imaju kvalitetne pedagoške, nastavne i menadžerske sposobnosti i koji po podršci većine zaposlenih zaslužuju direktorsko mjesto od direktora koje promoviše jedino i isključivo neka druga vrsta sposobnosti, a koju prepoznaje i podržava samo ministar.

Mira Popović, saradnica na programima