Vanredni učenici u crnogorskom obrazovnom sistemu

O publikaciji

Autorka: Snežana Kaluđerović

Godina izdanja: 2019.


Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, na tragu inicijativa građana i građanki, istraživao podatke o broju i načinu polaganja vanrednih učenika u Crnoj Gori. Fokus je bio na utvrđivanju broja vanrednih učenika u srednjim školama u Crnoj Gori u odnosu na broj redovnih, kao i iznos prihoda koje škole ostvaruju po ovom osnovu i kako se ti prihodi raspodjeljuju.

Srednje obrazovanje u Crnoj Gori pružaju gimnazije, srednje stručne škole, obrazovni centri i umjetničke škole odnosno 48 državnih ustanova, jedna privatna i jedna državno-privatna. Pri tom, stručno obrazovanje se stiče na više nivoa: nižem (2 godine), srednjem (3 ili 4 godine) i višem stručnom (V stepen), dok obrazovanje u gimnaziji traje četiri godine, a u skladu sa obrazovnim programom.

Učenici mogu imati status redovnih ili vanrednih, pri čemu ovi drugi treba da budu izuzetak a prvi pravilo.

Vanredni učenik može biti učenik koji izgubi status redovnog i to: završetkom obrazovanja, ispisom, isključenjem (ukoliko ugrožava bezbjednost, sigurnost drugih učenika i zaposlenih, kao i imovinu škole), samovoljnim napuštanjem (ako pet dana uzastopno i neopravdano ne pohađa nastavu), ako u toku nastavne godine ima 30 ili više neopravdanih časova, ako ponavlja razred više puta nego što je to propisano zakonom.