Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Konferencija za medije: Zapošljavanje u crnogorskim opštinama – po zasluzi ili partiji?, 30. jul 2014, Podgorica

no images were found

Panel diskusija: Uticaj političke korupcije na proces donošenja odluka na lokalnom nivou, 28. jul 2014, Podgorica

no images were found

Završna nacionalna konferencija: Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!, 30. jun 2014, Podgorica

Panel diskusija: Preduslovi za transparentno zapošljavanje na lokalnom nivou, 17. jun 2014, Kolašin

no images were found

Panel diskusija: Rad i mogućnosti lokalnih parlamenata, 28. april 2014, Kotor

no images were found

Konferencija za medije: Kako nabavljaju crnogorske opštine?, 18. februar 2014, Podgorica

no images were found

Panel diskusija: Urbanizam na lokalnom nivou u Crnoj Gori, 29. novembar 2013, Podgorica

no images were found

Panel diskusija: Javno-privatna partnerstva na lokalnom nivou u Crnoj Gori, 28. novembar 2013, Budva

no images were found

Panel diskusija: Javne nabavke na lokalnom nivou u Crnoj Gori, 2. oktobar 2013, Rožaje

no images were found

Konsultativni trening, Glavni grad Podgorica, 25. jul 2013

no images were found

Konsultativni trening, Prijestonica Cetinje, 24. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Danilovgrad, 23. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Nikšić, 22. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Mojkovac, 19. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Rožaje, 18. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Kolašin, 17. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Plužine, 16. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Pljevlja, 11. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Budva, 10. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Herceg Novi, 9. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Bar, 5. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Kotor, 4. jul 2013.

no images were found

Konsultativni trening, opština Tivat, 3. jul 2013.

no images were found

Sastanak Antikorupcijskog savjetodavnog tijela, 2013.

no images were found