Pregovarajmo zajedno za Crnu Goru u EU!

Sedam godina crnogorskih pregovora sa EU, konferencija, Podgorica, 28. jun 2019.

Škola EU pregovora, Podgorica / Bar, mart – jul 2019.