Program građanskog vaspitanja i obrazovanja

Obrazovanje za ljudska prava, nacionalni trening, Podgorica, 19 – 22. april 2018.

Kako do djelotvornog obrazovanja za ljudska prava – dileme i rješenja, konferencija, 10. april 2017.

Jezici i nacionalizmi, regionalna ekspertska konferencija, Podgorica, 21 – 22. april 2016.

Predstavljanje CGO programa i publikacija na sajmu nevladinih organizacija NVO EXPO, 16. oktobar 2015.

Predstavljanje CGO programa na II Sajmu NVO u okviru “XIII Dana obrazovanja i učenja odraslih u Crnoj Gori”, 20. oktobar 2014.

Studijska posjeta nastavnika/ca građanskog vaspitanja Bosni i Hercegovini, 2007

Konferencija o Strategiji građanskog vaspitanja i obrazovanja (2007 – 2010), 14. decembar 2007.

Fokus grupe i javne rasprave o prijedlogu Strategije GV/GO za 2007 – 2010 sa profesorima UCG, profesorima i direktorima gimnazija i SSŠ, nastavnicima GV i upravama osnovnih škola, predstavnicima NVO

Manipulacija, socijalizacija i emocionalna inteligencija, 2006

Pitanja identiteta, 2006.

Stavovi i tolerancija, 2006

Konflikti i mirno rješavanje konflikata, 2005

Autoriteti, autoritarna i demokratska ličnost, 25 – 29. novembar 2005.

Obrazovanje za ljudska prava – naša prava, 23 – 25. septembar 2005.