Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom

Perspektiva zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i primjeri dobre praksezavršna konferencija, Podgorica, 24. septembar 2019.

Trening za pisanje i upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU za OSI, Podgorica, 8 – 24. mart 2019.

Trening o preduzetništvu i konceptu start-upa sa vještinama razvoja i upravljanja biznis planovima za OSI, Podgorica, 2 – 3. mart 2019.

Obuka za razvoj informatičkih vještina za OSI, Podgorica, 4. februar – 6. mart 2019.