REKOM

Dijalog i pomirenje – gdje smo danas u regionu?, debata, Podgorica, 21. 09. 2018.

Mapa puta za REKOM i jačanje regionalne mreže za pomirenje, Beograd, 23. maj. 2018.

Politički okvir EU za podršku tranzicionoj pravdi – javna debata, Podgorica, 06. decembar 2017

Može li umjetnost doprinijeti procesu pomirenja u regionu?, javna debata i projekcija filma “Nedodirljivi”, Podgorica, 21. septembar 2016.

Kako političari vide proces pomirenja u regionu?, javna debata, Podgorica, 17. mart 2016.

Pomirenje u regionu iz ugla različitih aktera u zemlji i regionu, javna debata, Podgorica, 24. decembar 2015.

Regionalna akcija “Trčim za REKOM!”, Podgorica, 27. oktobar 2013.

Regionalna akcija “Podržavam REKOM”, Podgorica, 21. septembar 2013.

IX Međunarodni forum za tranzicionu pravdu, Jahorina, 17. i 18. maj 2013.

Šesta skupština Koalicije za REKOM, Sarajevo, 17. maj 2013.

Regionalna akcija “REKOM za budućnost mladih”, Podgorica, 24. oktobar 2012.

Panel diskusija “Zašto je vrijeme za REKOM?”, Podgorica, 18. oktobar 2012.

Regionalna akcija slanja REKOM razglednica predsjednicima u regionu, Podgorica, 22. septembar 2012.

Kampanja “REKOM za budućnost!”, septembar 2012.

Pozorišna predstava Hipermnezija u okviru kampanje Za REKOM, Podgorica, 7. novembar 2011.

VIII Međunarodni forum za tranzicionu pravdu, Sarajevo, 27. jun 2011.

Peta skupština Koalicije za REKOM, Sarajevo, 26. jun 2011.

Koncert grupe PERPER u okviru kampanje Za REKOM, Podgorica, 01. jun 2011.

Javno zagovaranje za uspostavljanje REKOM-a, Podgorica, april – maj 2011.

Početak regionalne kampanje prikupljanja potpisa za osnivanje REKOM-a, Podgorica, 26. april 2011.

Nacionalne konsultacije sa mladima o Inicijativi za osnivanje REKOM-a, Podgorica, 15. decembar 2010.

VII regionalni Forum o tranzicionoj pravdi, Zagreb, 16. i 17. oktobar, 2010

Treća skupština Koalicije za REKOM, Zagreb, 15. oktobar 2010.

Nacionalne konsultacije sa predstavnicima lokalnih vlasti o Inicijativi za osnivanje REKOM-a, Podgorica, 14. septembra, 2010.

Sastanak predstavnika Koalicije za REKOM sa predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem, 30. avgust 2010.

Konferencija za medije povodom početka regionalne medijske kampanje Inicijative za REKOM, Podgorica, 1. jun 2010.

Nacionalne konsultacije sa političarima o Inicijativi za osnivanje REKOM-a, Podgorica, 30. jun 2010.

Regionalne konsultacije sa mladima i organizacijama mladih o Inicijativi za osnivanje REKOM-a, Podgorica, 29. maj 2010.

VI regionalni Forum o tranzicionoj pravdi u post-jugoslovenskim zemljama, Novi Sad, 20. i 21. mart 2010.

Nacionalne konsultacije sa intelektualcima i intelektualkama o Inicijativi za osnivanje REKOM-a, Podgorica, 17. decembar 2009.

V regionalni Forum o tranzicionoj pravdi u post-jugoslovenskim zemljama, Budva, 29. i 30. maj 2009.

Prva skupština Koalicije za REKOM, Budva, 28. maj 2009.