Tranzicionom pravdom do multikulturalizma

Tranziciona pravda i kultura sjećanja o 90im – između odgovornosti i nepoželjnog nasljeđa, konferencija, 30.jun 2020.

Putujuća škola tranzicione pravde, februar – jun 2020.

no images were found

Posjeta mjestima ratnih zločina, 13. i 14. jun 2020.

no images were found