Ubrzajmo ljudska prava!

Završna konferencija: Ubrzajmo ljudska prava!, Podgorica, 15. januar 2015.

Seminar: Razvoj tehnika i mehanizama za izvještavanje u slučajevima kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, Podgorica, 9 – 11. januar 2015.

no images were found

SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane: Poboljšanje zaštite i socijalne sigurnosti žrtava porodičnog nasilja, 1. avgust – 30. decembar 2014.

no images were found

SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj: Uspostavljanje rodne ravnopravnosti i principa jednakih mogućnosti u opštini Ulcinj, 1. avgust – 30. decembar 2014.

Udruženje paraplegičara Cetinje: Moje pravo – pravo na slobodno kretanje, 1. avgust 2014. – 30. novembar 2014.

no images were found

Seminar: Upravljanje projektima – sa fokusom na EU fondove, Podgorica, 18 – 20. jul 2014.

Potpisivanje ugovora sa OCD o dodjeli sredstava, Podgorica, 26. jun 2014.

no images were found

Informativni sastanci sa predstavnicima OCD u Podgorici, Beranama i Tivtu, 25, 28. i 30. april 2014.

no images were found