Omladinski aktivizam

Aktiviraj me!, konferencija, Podgorica, 7.oktobar 2019.

Šta politika i društvo mogu da urade za mlade u Crnoj Gori?, konferencija, Podgorica, 10. maj 2019.

Mladi u Crnoj Gori – društveni dekor ili društveni potencijal?, prezentacija istraživanja, Podgorica, 31. oktobar 2016.

Radionica o ulozi đačkih parlamenata i volonterskih klubova u prevenciji vršnjačkog nasilja u srednjoj školi “25. maj” u Tuzima, 13. maj 2016.

Radionica o vršnjačkom nasilju u srednjoj školi “25. maj” u Tuzima, 11. mart 2016.

Predstavljanje studije praktične politike “Participacija mladih – više od fraze?”, Podgorica, 23. jul 2014.

Trening “Participacija mladih – više od fraze?”, Beograd, Srbija, 30. maj – 8. jun 2014.