Politička memorija

Reprezentativna i participativna demokratija, 2016.

Konsolidovanje evropskih vrijednosti u Crnoj Gori, Podgorica, 2016.

Evropeizacija izbornih programa u Crnoj Gori – koliko političke partije prihvataju evropske politike?, 2016.

Činjenice i predrasude – finansiranje NVO i političkih partija iz javnih fondova, 2016.

25 godina od pada Berlinskog zida – koji zidovi i dalje stoje u Evropi i Crnoj Gori? 2014.

Izbori i izborni programi 2012: suština ili forma – da li se izborna obećanja poštuju? 2014.

Izbori i izborni programi 2012: suština ili forma? 2012.

20 godina od pada Berlinskog zida – Evropa, Balkan, Crna Gora danas? 2009

Parlamentarni izbori 2009: prilog razvoju političkog pamćenja u Crnoj Gori, 2009.

1968. godina – 40 godina poslije: a gdje je Crna Gora? 2008.

Populizam i političko pamćenje kao izazovi na putu ka EU, 2008.