Politička memorija

Monitoring lokalnih izbora 2022. godine u Crnoj Gori iz rodne perspektive, Podgorica, 29. novembar 2022.

Demokratija na prekretnici – uticaj populizma na mlade u Crnoj Gori, Podgorica, 6. jul 2018.

Stabilokratija ili demokratija, Podgorica, 08. 11. 2017.

Reprezentativna i participativna demokratija, Podgorica, 28. 10. 2016.

Konsolidovanje evropskih vrijednosti u Crnoj Gori, Podgorica, 19. 09. 2016.

Evropeizacija izbornih programa u Crnoj Gori – koliko političke partije prihvataju evropske politike?, Podgorica, 11. 10. 2016.

Činjenice i predrasude – finansiranje NVO i političkih partija iz javnih fondova, Podgorica, 19. 02. 2016.

25 godina od pada Berlinskog zida – koji zidovi i dalje stoje u Evropi i Crnoj Gori?, Podgorica, 2014.

Izbori i izborni programi 2012: suština ili forma – da li se izborna obećanja poštuju?, Podgorica, 2014.

Izbori i izborni programi 2012: suština ili forma?, Podgorica, 2012.

20 godina od pada Berlinskog zida – Evropa, Balkan, Crna Gora danas?, Podgorica, 2009.

Parlamentarni izbori 2009: prilog razvoju političkog pamćenja u Crnoj Gori, Podgorica, 2009.

1968. godina – 40 godina poslije: a gdje je Crna Gora?, Podgorica, 2008.

Populizam i političko pamćenje kao izazovi na putu ka EU, Podgorica, 2008.