Smjestimo korupciju u muzej!

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na konkursu Smjestimo korupciju u muzej!, Podgorica, 05. mart 2018.