Smjestimo korupciju u muzej!

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na drugom konkursu Smjestimo korupciju u muzej!, Podgorica, 24. 12. 2018.

Rezultati primjene antikorupcijskih mehanizama na lokalnom nivou, godišnja konferencija, Podgorica, 28. 09. 2018.

Potpisivanje memoranduma o osnivanju Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije, Podgorica, 18. 05. 2018.

Komunikacioni alati za poboljšanje vidljivosti projekata, trening, 30. mart – 01. april 2018.

Upravljanje projektima sa fokusom na EU fondove, trening, 23 – 25. mart 2018.

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na konkursu Smjestimo korupciju u muzej!, Podgorica, 05. mart 2018.