Smjestimo korupciju u muzej!

Prezentacija istraživanja javnog mnjenja, konferencija za medije, Podgorica, 14.03.2020.

Smjestimo korupciju u muzej, umjetnički performans, Podgorica, 13.mart 2020.

Smjestimo korupciju u muzej, umjetnički performans, Budva, 12.mart 2020.

Smjestimo korupciju u muzej, umjetnički performans, Pljevlja, 11.mart 2020.godine

Smjestimo korupciju u muzej!, završna nacionalna konferencija, Podgorica, 10. 03. 2020.

Umjetnost za socijalnu promjenu – pogled na korupciju, regionalna umjetnička radionica, Petrovac, 7-9.februar 2020.godine

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na trećem konkursu Smjestimo korupciju u muzej!, Podgorica, 4. 11. 2019.

Smjestimo korupciju u muzej!, godišnja nacionalna konferencija, Podgorica, 09. 09. 2019.

Panel diskusija – Demokratija i političke partije: kome su odgovorni odbornici građanima ili partijama?, Podgorica 11. 04. 2019.

Dodjela nagrada za najbolji vizuelni prikaz posljedica korupcije, Podgorica, 14. 03. 2019.

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na drugom konkursu Smjestimo korupciju u muzej!, Podgorica, 24. 12. 2018.

Rezultati primjene antikorupcijskih mehanizama na lokalnom nivou, godišnja konferencija, Podgorica, 28. 09. 2018.

Potpisivanje memoranduma o osnivanju Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije, Podgorica, 18. 05. 2018.

Komunikacioni alati za poboljšanje vidljivosti projekata, trening, 30. mart – 01. april 2018.

Upravljanje projektima sa fokusom na EU fondove, trening, 23 – 25. mart 2018.

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na konkursu Smjestimo korupciju u muzej!, Podgorica, 05. mart 2018.