Znanje i vještine za posao!

Potpisivanje Memoranduma o saradnji izmedju Uprave za kadrove Vlade Crne Gore i CGO-a, Podgorica, 24.02.2017.

Predstavljanje programa “Znanje i vještine za posao!”, Podgorica, 16.02.2017