Znanje i vještine za posao!

Nacionalni forum o zapošljavanju mladih – Znanje i vještine za posao!, Podgorica, 19. 10. 2017.

Pisanje prijedloga praktičnih politika, trening, Podgorica, 26-28. april. 2017.

Pisanje prijedloga praktičnih politika, trening, Bijelo Polje, 26-28. april. 2017.

Upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova, trening, Podgorica, 11-13/19-21. april 2017.

Upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova, trening, Bijelo Polje, 11-13/19-21. april. 2017

Komunikacione vještine, trening, Podgorica, 7-9. april 2017.

Komunikacione vještine, trening, Bijelo Polje, 1-3. april 2017.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji izmedju Uprave za kadrove Vlade Crne Gore i CGO-a, Podgorica, 24.02.2017.

Predstavljanje programa “Znanje i vještine za posao!”, Podgorica, 16.02.2017