Ne treba zaboraviti Branislava Ćalića

Imajući u vidu značaj koji javni servis ima u svakom demokratskom društvu, Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da je potrebno da civilno društvo da svoj puni doprinos u stvaranju uslova da RTCG bude istinski javni servis u službi svih građana Crne Gore, a ne produžena ruka bilo koje političke opcije…

Ne treba zaboraviti Branislava Ćalića – (pdf)