Institucije postoje zbog građana Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja uključenje šefa poslaničkog kluba DPS-a, Miodraga Vukovića u aktuelnu debatu o imenovanjima članova Savjeta RTCG…

Institucije postoje zbog građana Crne Gore– (pdf)