Dodjela diploma SEI V i RSEI II

Obaviještavamo Vas da će se 18. februara 2007.godine, u 12h00, u Zelenom salonu hotela Crna Gora u Podgorici, održati svečana dodjela diploma V generaciji Škole evropskih integracija i II generaciji Regionalne škole evropskih integracija koja se odvijala u Bijelom Polju…

Dodjela diploma SEI V i RSEI II – (pdf)