Državne institucije u Crnoj Gori krše ljudska prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost povodom učestalih primjera neprofesionalnog odnosa policije i brojnih kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori i to pod direktnom zaštitom državnih službi…

Državne institucije u Crnoj Gori krše ljudska prava – (pdf)