U poreskoj politici uzeti u obzir interes građana

U skupštinskoj raspravi o Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predloženi su amandmani kojima se predlaže da se „stopa PDV-a smanji sa 7% na 0% za- ljekove, ortotička i protetička sredstva, medicinska sredstva koja se hirurški ugradjuju u organizam, udžbenike i nastavna sredstva, knjige, monografske i serijske publikacije, vodu za piće, autorska prava i usluge iz oblasti obrazovanja, književnosti i umjetnosti i i autorska prava iz oblasti nauke i umjetničkih predmeta, zbirki i antikviteta”…

U poreskoj politici uzeti u obzir interes građana – (pdf)