Skupština krši sopstvene zakone i suprostavlja se preporukama EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost povodom iznova demonstrirane samovolje crnogorske Skupštine. Umjesto da uvaži glas civilnog društva i verifikuje njegove predstavnike za Savjet, Skupština je odbila kandidaturu svih predstavnika civilnog sektora, suprotno preporukama Evropskog parlamenta…

Skupština krši sopstvene zakone i suprostavlja se preporukama EU – (pdf)