Predsjednik Skupštine treba da poštuje građane i civilni sektor

Nevladine organizacije koje su imenovale članove/ce Savjeta RTCG pozivaju Predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da jasno obrazloži i precizno kaže koje su to NVO „prikrivene političke partije“ i koje to NVO smatra „stvarnim reprezentima civilnog i nevladinog sektora”…

Predsjednik Skupštine treba da poštuje građane i civilni sektor – (pdf)