Jesu li Savjet Evrope, OEBS i EU takodje “ilegalne partijske strukture PzP-a”?

Nakon svađa sa NVO sektorom, Ranko Krivokapić se odlučio i na sukob sa OEBS-om, Savjetom Evrope i EU koji su saglasni sa stavovima nevladinih organizacija. U tom štetnom poslu svađanja sa svijetom (unutrašnjih i spoljnim), više bi mu od pomoći bio Goran Matić nego Mirko Stanić…

Jesu li Savjet Evrope, OEBS i EU takodje “ilegalne partijske strukture PzP-a”? – (pdf)