Predsjednik Skupstine i SDP izgubljeni u vremenu

CGO nije u polemici sa SDP već sa predsjednikom Skupštine bez obzira kako se potpisuju saopštenja. Njihov međusobni odnos CGO kao NVO ne može tretirati niti komentarisati, ali sa žaljenjem konstatuje da u Crnoj Gori ne postoji jasna linija razgraničenja između institucija i vladajuće koalicije, što je ozbiljna prepreka demokratizaciji Crne Gore…

Predsjednik Skupstine i SDP izgubljeni u vremenu – (pdf)