Otpor zaboravu šesnaest godina od deportacije bosanskih izbjeglica

MONITOR i Centar za građansko obrazovanje organizuju javnu tribinu na temu

OTPOR ZABORAVU ŠESNAEST GODINA OD DEPORTACIJE BOSANSKIH IZBJEGLICA

Na tribini će govoriti:
– dr Miodrag Perović, izvršni direktor nedjeljnika Monitor
– Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo Srbije
– Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje
– Dragan Prelević, advokat
– Slobodan Pejović, penzionisani inspektor Centra bezbjednosti Herceg Novi

Moderatorka tribine biće Milka Tadić Mijović, novinarka nedjeljnika Monitor.

Tribina će se održati u petak, 30. juna 2008.g. od 11h00 do 13h00, u sali I Fakulteta političkih nauka u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika neophodna je prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 081 665 112.