Crna Gora se vec opredijelila za građansku državu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da je Ustavom Crna Gora definisana kao građanska država, i svi zakonski tekstovi koji se usvajaju moraju biti u skladu sa ovim osnovnim načelom …

Crna Gora se vec opredijelila za građansku državu – (pdf)