“Krompir u d( )ak”, 100 eura u d( )ep, a pravopis malo s( )utra

Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na vlasti da umjesto kontinuiranog simuliranja reformskih procesa počnu poštovati demokratske principe i procedure i na taj način doprinositi stvarnoj demokratizaciji crnogorskog društva…

“Krompir u d( )ak”, 100 eura u d( )ep, a pravopis malo s( )utra – (pdf)