37 “prvijenaca” jedina kolateralna šteta?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) nalazi da je situacija u kojoj smo se našli nakon što je 37 naših sugrađana/ki, budućih ili potencijalnih državljana/ki Crne Gore, polagalo ispit iz znanja crnogorskog jezika, najblaže rečeno jedna tragikomična farsa koja vrijeđa, ili bi trebalo da vrijeđa, inteligenciju i dostojanstvo svih građana/ki ove zemlje, ali i da postavi pitanje odgovornosti nadležnih institucija i pojedinaca u njima…

37 “prvijenaca” jedina kolateralna šteta? – (pdf)