Ciklus predavanja o Žaku Lakanu

U okviru novog obrazovnog programa „Savremene tendencije kritičke misli“

CGO organizuje
ciklus predavanja o Žaku Lakanu

jednoj od intelektualnih ikona 20. vijeka, psihoanalitičaru, psihijatru i filozofu.
Voditelj ciklusa biće doc. dr Filip Kovačević.

Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svakog četvrtka od 19h. Zainteresovani kandidati/kandidatkinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom na email info@cgo-cce.org, najkasnije do 12. februara 2010, do 17h.

Zbog ograničenog broja učesnika/ca molimo Vas da poštujete vremenske rokove za prijavu.