Kvalitet obrazovanja mora biti prioritet

Centar za građansko obrazovanje (CGO), osvrćući se na reagovanje Rektora bogoslovije gospodina Gojka Perovića, ponovo podsjeća da se zamemarivanjem istorijskih činjenica uskraćuje mogućnost učenicima i učenicama da na adekvatan način sagledaju prošlost svoje države i na toj osnovi donesu sopstveni sud o potezima ljudi i društva iz toga perioda. Cenzurisanje bilo kojeg dijela istorije onemogućava kompletno sagledavanje istorijskog procesa, a samim tim i razumijevanje posljedica istog…

Kvalitet obrazovanja mora biti prioritet – (pdf)