Francuska unutrašnja i spoljna politika i odnos sa procesom EU integracija

Centar za građansko obrazovanje i German Marshall Fund of the US organizuju predavanje na temu

FRANCUSKA UNUTRAŠNJA I SPOLJNA POLITIKA I ODNOS SA PROCESOM EU INTEGRACIJA

Gost:

Francois LAFOND, šef kancelarije German Marshall Fund of the US u Parizu

Moderatorka predavanja i diskusije je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a.

Predavanje, praćeno diskusijom, će se održati u četvrtak, 17. juna 2010.g. od 17h30 do 19h00, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327